ACTIVITĂȚI PRINCIPALE

Angajamentul nostru este de a asigura îngrijiri complete de calitate

Informare și Recrutare

Activități de informare și conștientizare a importanței și semnificației programelor de învățare la locul de muncă și a abilităților practice deprinse, esențiale pentru un viitor absolvent de studii și vor participa în acest sistem de practică organizată, ca un prim contact cu piața muncii, prin care să își dezvolte o serie de compețente profesionale și personale.

Learn More

Consiliere

Servicii de consiliere și orientare profesională pentru deprinderea de abilități personale relevante pentru piața muncii și oportunități sporite pentru participarea pe piața muncii.

Learn More

Practică

Corelarea și verificarea cunoștințelor teoretice acumulate de elevi cu activitatea practică aferentă specializării de asistent medical generalist și totodată dezvoltarea personală și a spiritului antreprenorial al elevilor din învățământul postliceal sanitar, prin simularea proceselor și a activităților care au loc în întreprinderi reale, inclusiv a relațiilor acestora cu alte entități.

Learn More