Titlu- Facilitarea tranziției de la educație la muncă prin furnizarea de programe de învățare pentru elevii din domeniul sanitar

Denumire beneficiar: Asociația Econyouth

 Parteneri: Școala Postliceala Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif”

Scop: Creșterea participării la programele de învățare la locul de muncă în rândul a 185 de elevi din cadrul Școlii Postliceale Teologico-Sanitare „Sfântul Iosif”

Obiective: Facilitarea tranziției de la studiu la viata activa pentru 185 de elevi din județul Dolj

Rezultate:

 • 185 de elevi de la Școala Postliceală Teologico-Sanitară “Sfântul Iosif” – identificați, selectați și înregistrați în grupul țintă al proiectului;
 • Organizarea și derularea unor sesiuni de informare în școala parteneră;
 • Minimum șase convenții încheiate între Școala Postliceală Teologico-Sanitară “Sfântul Iosif” și parteneri de practică (instituții/centre/cabinete/policlinici medicale) în vederea pregătirii elevilor din grupul țintă în domeniul asistenței medicale generale;
 • 185 de elevi – participanți la stagii de practică derulate la potențiali angajatori din domeniul sănătății, din regiunea Sud-Vest Oltenia;
 • Minimum zece parteneriate încheiate între Școala Postliceală Teologico-Sanitară “Sfântul Iosif” și instituții/centre/cabinete/policlinici medicale în vederea pregătirii viitoare a elevilor, în domeniul asistenței medicale generale;
 • Creșterea gradului de adaptabilitate a competențelor, dezvoltarea cunoștințelor personale și profesionale pentru elevii din GT astfel încât aceștia să se poate integra mai ușor pe piața muncii;
 • Un program integrat de evaluare, informare, consiliere, suport și dezvoltare personală, orientare, mentorat și mediere pe piața muncii, pentru elevii din GT;
 • 40 de elevi din GT înmatriculați în învățământul terțiar non-universitar, orientați în carieră și plasați la angajatori;
 • Înființarea unei rețele de colaborare în domeniul ocupării și formării profesionale între unitatea de învățământ și sectorul privat medical din județul Dolj;
 • Înființarea și funcționarea a două firme de exercițiu pentru 80 de elevi din GT;
 • Îmbunătățirea diferitelor abilități ale elevilor din GT – comunicare, empatie, lucru în echipă, rezolvare de probleme – prin participarea la activități suport: ateliere de dezvoltare personală, ateliere de comunicare, ateliere de egalitate de șanse, educație financiară, voluntariat, o campanie de donare de sânge.

20.07.2020- 20.07.2022  perioada de implementare: 24 luni

valoarea totală (defalcată în contribuție UE si națională):

Valoare totală:   2.372.029,89 lei

UE: 2016225,41 lei Națională: 355804,48 lei