Asociația Econyouth, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif”, anunță demararea implementării proiectului „Facilitarea tranziției de la educație la muncă prin furnizarea de programe de învățare pentru elevii din domeniul sanitar”.

Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea tranziției de la studiu la viață activă pentru 185 de elevi înmatriculați la Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” din Craiova,ca urmare a accesului la programe integrate de învățare la locul de muncă.

Elevii vor beneficia de activități de informare și conștientizare a importanței și semnificației programelor de învățare la locul de muncă și a abilităților practice deprinse, esențiale pentru un viitor absolvent de studii și vor participa în acest sistem de practică organizată, ca un prim contact cu piața muncii, prin care să își dezvolte o serie de compețente profesionale și personale.

Tuturor acestor persoane le vor fi oferite servicii de consiliere și orientare profesională pentru deprinderea de abilități personale relevante pentru piața muncii și oportunități sporite pentru participarea pe piața muncii.

Tot în cadrul proiectului se va efectua corelarea și verificarea cunoștințelor teoretice acumulate de elevi cu activitatea practică aferentă specializării de asistent medical generalist și totodată dezvoltarea personală și a spiritului antreprenorial al elevilor din învățământul postliceal sanitar, prin simularea proceselor și a activităților care au loc în întreprinderi reale, inclusiv a relațiilor acestora cu alte entități (crearea și funcționarea a două firme de exercițiu) și prin activități de dezvoltare personală (ateliere, seminarii etc.)

Nu în ultimul rând, se va crea un sistem de informare coordonată privind nevoile actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional, furnizarea de sesiuni de training specializate pentru elevi și părinți.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație si Competențe, Obiectiv specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Valoare proiect: 2.372.029,89 lei. Durata proiectului: 24 de luni.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.