Asociația Econyouth, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif”, anunță finalizarea implementării proiectului „Facilitarea tranziției de la educație la muncă prin furnizarea de programe de învățare pentru elevii din domeniul sanitar”.
Obiectivul general al proiectului a constat în facilitarea tranziției de la studiu la viață activă pentru 185 de elevi înmatriculați la Școala Postliceală Teologico-Sanitară “Sfântul Iosif” din Craiova, ca urmare a accesului la programe integrate de învățare la locul de muncă. Până la finalul proiectului, numărul beneficiarilor a ajuns la 192.
Elevii au beneficiat de activități de informare și conștientizare a importanței și semnificației programelor de învățare la locul de muncă și a abilităților practice deprinse, esențiale pentru un viitor absolvent de studii și au participat în acest sistem de practică organizată, ca un prim contact cu piața muncii, prin care și-au dezvoltat o serie de compețente profesionale și personale.
Tuturor acestor persoane le-au fost oferite servicii de consiliere și orientare profesională pentru deprinderea de abilități personale relevante pentru piața muncii și oportunități sporite.
Tot în cadrul proiectului s-a efectuat corelarea și verificarea cunoștințelor teoretice acumulate de elevi cu activitatea practică aferentă specializării de asistent medical generalist și totodată dezvoltarea personală și a spiritului antreprenorial al elevilor din învățământul postliceal sanitar, prin simularea proceselor și a activităților care au loc în întreprinderi reale, inclusiv a relațiilor acestora cu alte entități (crearea și funcționarea a două firme de exercițiu) și prin activități de dezvoltare personală (ateliere, seminarii etc.)
Nu în ultimul rând, s-a creat un sistem de informare coordonată privind nevoile actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional, furnizarea de sesiuni de training specializate pentru elevi și părinți.
Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație si Competențe, Obiectiv specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Valoare proiect: 2.372.029,89 lei. Durata proiectului: 24 de luni.

Date de contact:
Andreea-Maria Ciobanu – Președinte Asociația Econyouth
Tel: 0722.425.725, e-mail: andreeaenea2005@yahoo.fr